Farnosť |  ZŠ Jelenec - Edupage |  Superstar 2 |  Jelenec |  Infovek |  Google |  Pobox  


Čítajte našu stránku na edupage: www.zsjelenec.edupage.org

Novinky:


15.04.2010

zsjelenec.edupage.sk


02.07.2009

30. jún - vydávanie vysvedčení


02.07.2009

Oslavy päťdesiateho výročia našej školy


02.07.2009

Deň detí


02.07.2009

Výlety, exkurzie


12.05.2009

Koncert Jakuba Petraníka


12.05.2009

Deň matiek


27.03.2009

Rebeka Farkašová druhá v recitácii


09.03.2009

V literárnej súťaži úspešne!


09.03.2009

HK


1/17


Kontakt
Adresa:

Základná škola Jelenec
Školská 330
951 73 Jelenec


Telefón:

037 631 32 01


E-mail:


Riaditeľka školy:

PaedDr. Eva Barboríková


Dnešný dátum:
21.02.2019

veRsa (c)2005