Farnosť |  ZŠ Jelenec - Edupage |  Superstar 2 |  Jelenec |  Infovek |  Google |  Pobox  


Čítajte našu stránku na edupage: www.zsjelenec.edupage.org

  Menu:


Novinky

Ponuka umožňuje pridať nové správy, ich editáciu i vymazanie. Správy sú zobrazované na titulnej stránke v ľavom stĺpci.


Výkresy

Ponuka umožňuje pridať nové výkresy a titulky, prípadne ich editáciu a vymazanie.


Fotogaléria

Ponuka umožňuje pridať nové fotografie a titulky, prípadne ich editáciu a vymazanie.


Informačný panel

Informačný panel predstavuje množinu krátkych správ, rotujúcich pod hlavným menu.


Odkaz adminovi

Ak sa vyskytnú neželané chyby alebo je nutné poslať administrátorovi odkaz.


Admin


Pre koho je admin určený?

Admin je rozhranie pre ľudí, ktorí sa starajú o aktuálnosť obsahu tejto webstránky. Preto ich vyzývam, aby skôr ako podnikli prvé kroky, si prečítali nasledovné riadky.


Ako sa pridávajú novinky (udalosti a správy z prostredia školy)?

Veľmi jednoducho, stačí kliknúť ľavým tlačidlom myši na nápis NOVINKY v ponuke zobrazovanej v ľavom stĺpci. Potom už len stačí vyplniť formulár. STRUČNÝ TEXT je vlastne titulok správy zobrazovanej na hlavnej stránke, text ktorý zadáme do políčka ROZŠÍRENÝ TEXT sa bude zobrazovať po kliknutí na daný titulok. Pridávanie správ je voči neprajníkom chránené heslom.


Ako sa pridávajú výkresy?

Pridávanie výkresov a fotografií je trochu zložitejší proces ako pridávanie noviniek. Do galérie výkresov je možné pridať tri elementy: výkres, titulok a zarážku
VÝKRES je naskenovvaný obrázok, pozostáva zo samotnej predlohy vo väčšom rozlíšení, miniatúry a mena autora danej kresby. Keďže výkresy sú na stránke zobrazované blokovo (tri vedľa seba na šírku), nemal by rozmer miniatúry presiahnuť 180x180 pixelov.
TITULOK je vlastne text umiestnený nad skupinkou výkresov, ktorú následne pridáme už opísaným spôsobom.
ZARÁŽKA je vlastne položka, symbolizujúca novú stranu. Všetky titulky a výkresy, ktoré budú pridané po zarážke budú zobrazené na ďalšj strane.


Ako sa pridávajú fotografie?

Analogicky ako výkresy.


Aký je rozdiel medzi pridaním fotografie a pridaním výkresu?

Okrem toho, že pri fotografiách sa neuvádza meno autora, je rozdiel v samotnom vykreslovaní. Miniatúry výkresov sa zobrazujú ako obrázky z konštantnými rozmermi 120x90. Znamená to, že ak uploadujeme (nahráme) obrázky aj v inom rozlíšení, budú zobrazované ako rovnako veľké. U výkresov je to však inak. Miniatúra výkresu bude nadobúdať skutočné rozmery, aké sme jej určili pri uploadovaní. Príčina tohto javu je nasledovná. Veľká časť výkresov je kreslená na výšku, čo je veľmi dôležité pri ich zobrazovaní. Väčšine fotografií naopak stačí náhľad robený na šírku, preto som sa rozhodol k ich estetickejšiemu zobrazovaniu, ako tomu bolo na školskej web stránke doteraz.


Ako sa editujú fotografie (resp. výkresy)?

Pri editovaní fotografií (výkresov) si je nutné uvedomiť, že databáza chápe každú fotografiu ako položku, ktorá môže byť jedným z troch vyššie spomínných elementov. Znamená to, že fotografiu je možné editovaním zmeniť na zarážku, titulok a pod.


Na čo treba myslieť pri písaní odkazu administrátorovi?

Na pamäti treba mať, že všetko čo je určené pre administrátora, môžu vidieť aj nezainteresovaný. Preto by mala mať táto sekcia formálny charakter. Príspevky nieje možné editovať, aby nedochádzalo k možným nepovšimnutým zmenám. Je ich však možné zmazať, prípadne nový príspevok zaradiť na koniec. Toto obmedzenie som stanovil preto, aby som pri čítaní Vašich príspevkov nemusel zakaždým prehľadávať aj históriu. Za pochopenie ďakujem.


S pozdravom: Váš Administrátor


Dnešný dátum:
23.05.2019

veRsa (c)2005