Farnosť |  ZŠ Jelenec - Edupage |  Superstar 2 |  Jelenec |  Infovek |  Google |  Pobox  


Čítajte našu stránku na edupage: www.zsjelenec.edupage.org

  Menu:


História a súčasnosť

Akí sme boli a akí sme teraz


Každoročné podujatia

Podujatia, ktoré ku nám neodmysliteľne patria


Čo je nové?

Aktuality z prostredia našej školy


Predmety

Stránky zamerané na upevňovanie získaných poznatkov


Kontakt

Naša adresa, telefón a e-mail


Novinky


zsjelenec.edupage.sk

všetky informácie o škole nájdete na našej novej stránke: www.zsjelenec.edupage.sk

15.04.2010


30. jún - vydávanie vysvedčení

Posledný deň školy pripadol na utorok. Najlepší žiaci vystúpili na tribúnu, ktorá sa po oslavách výročia školy ešte pred budovou nachádzala. Za výborný prospech a reprezentáciu školy dostali mnohí žiaci knihu. Nový školský rok začne 2. septembra.

02.07.2009


Oslavy päťdesiateho výročia našej školy

27.júna sme oslavovali 50 rokov existencie našej školy. Účastníkov oslavy čakal pekný kultúrny program, ktorý pripravili naši žiaci a doplnili ho vystúpenia súborov z okolitých obcí. Po programe si všetci mohli prezrieť školu, ktorej výzdoba pripomínala uplynulých 50 rokov. Deň sa skončil spevom a tancom. O bohaté občerstvenie bolo postarané.

02.07.2009


Deň detí

Medzinárodný deň detí využili naši žiaci na návštevu kina v Nitre. Niektorí boli v kine Cinemax prvýkrát.

02.07.2009


Výlety, exkurzie

Zaujímavú prírodopisnú exkurziu mali naši žiaci do Nízkych Tatier.Na Donovaloch pod vedením ochranárov prírody podnikli dvojhodinovú túru, počas ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavostí o okolitej prírode. Dvojdňový výlet na kúpalisko v Štúrove si užili deviataci.

02.07.2009


Koncert Jakuba Petraníka

12. 5. sa žiaci našej školy zúčastnili na koncerte Jakuba Petraníka. Mladý spevák si získal veľké sympatie poslucháčov. Viacerí žiaci si z koncertu odnášali aj drobné darčeky, pretože sa zapojili do kvízu o Eure a Európskej únii.

12.05.2009


Deň matiek

Do kultúrneho programu v obci pri príležitosti Dňa matiek 10. 5. prispeli aj naši žiaci. Svojím vystúpením divákov zaujali.

12.05.2009


Rebeka Farkašová druhá v recitácii

V obvodovom kole HK v Nitre skončila druháčka Rebeka Farkaąová na druhom mieste. Gratulujeme!

27.03.2009


V literárnej súťaži úspešne!

V literárnej súťaži Európa v škole sa na druhom mieste umiestnila D. Szegényová a na treťom mieste D. Dekanová. Veľmi dobre, dievčatá!

09.03.2009


HK

Na škole prebehlo školské kolo HK v prednese poézie a prózy. Spomedzi žiakov druhého stupňa pôjdu školu reprezentovať N.Juricová, N. Pirošová a L. Penzešová.

09.03.2009


1/17


Dnešný dátum:
23.05.2019

veRsa (c)2005