Farnosť |  ZŠ Jelenec - Edupage |  Superstar 2 |  Jelenec |  Infovek |  Google |  Pobox  


Čítajte našu stránku na edupage: www.zsjelenec.edupage.org

  Menu:


História a súčasnosť

Akí sme boli a akí sme teraz


Každoročné podujatia

Podujatia, ktoré ku nám neodmysliteľne patria


Čo je nové?

Aktuality z prostredia našej školy


Predmety

Stránky zamerané na upevňovanie získaných poznatkov


Kontakt

Naša adresa, telefón a e-mail


História a súčasnosť


  Základná škola - Jelenec je najväčšou vidieckou základnou školou v okrese Nitra. V súčasných priestoroch existuje od školského roku 1959/1960, keď 1.septembra zlúčením z pôvodnej OSŠ slovenskej a OSŠ maďarskej vznikla OSŠ (osemročná stredná škola) v Jelenci so spoločným riaditeľstvom a dvoma oddeleniami. Do novej budovy sa presťahovala 25. januára 1960. V nasledujúcom roku bola premenovaná na Základnú deväťročnú školu.


  Základná škola - Jelenec, je od 1. mája 2002 samostatnou rozpočtovou organizáciou. Navštevuje ju približne 400 žiakov, z toho asi tri štvrtiny na slovenskom a jedna štvrtina na maďarskom oddelení. Okrem detí z Jelenca do nej dochádzajú aj deti z piatich okolitých obcí (Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tribečom, Kolíňany a Žirany).


  Škola pozostáva z komplexu troch budov. V dvoch rovnakých budovách sú učebne slovenského a maďarského oddelenia, v tretej sú priestory školského klubu a školská jedáleň. Areál školy tvorí nádherný starostlivo udržiavaný okrasný park s rôznymi drevinami, kvetinové záhony, ovocný sad a športový areál. Všetky priestory školy sú dobre udržiavané, plné kvetov s príjemnou atmosférou. K dobrej pohode v našej škole prispievajú bez výnimky všetci zamestnanci i žiaci.


  Život v jeleneckej škole je veľmi bohatý. Pre žiakov je samozrejmosťou, že škola sa stará nielen o ich kvalitné vzdelanie, ale aj záujmy, zábavu a aktívny oddych v mimoškolskom čase. Kvalitne a rozumne strávený voľný čas, ktorý pomáha rozvíjať osobnosť dieťaťa správnym smerom, je jedným z našich hlavných cieľov i úspechov.


Dnešný dátum:
23.05.2019

veRsa (c)2005