Farnosť |  ZŠ Jelenec - Edupage |  Superstar 2 |  Jelenec |  Infovek |  Google |  Pobox  


Čítajte našu stránku na edupage: www.zsjelenec.edupage.org

  Menu:


História a súčasnosť

Akí sme boli a akí sme teraz


Každoročné podujatia

Podujatia, ktoré ku nám neodmysliteľne patria


Čo je nové?

Aktuality z prostredia našej školy


Predmety

Stránky zamerané na upevňovanie získaných poznatkov


Kontakt

Naša adresa, telefón a e-mail


Predmety


  Slovenský jazyk

 

Precvičte si znalosti zo Slovenského jazyka v našich diktátoch a prečítajte si zaujímavé príbehy, ktoré napísali naši žiaci.

  Nemecký jazyk

 

Pripravili sme pre vás dva testy na časovanie najpoužívanejších nemeckých slovies, a to sein (byť) a haben (mať).

  Fyzika

 

Päť pripravených testov čaká, aby ste sa preskúšali zo znalostí slnečnej sústavy, správneho označovania veličín a vzorcov.


Náboženská výchova

 

Prečítajte si básne o biblii, ktoré zložili a napísali naši žiaci na hodinách náboženstva.


Výtvarná výchova

 

Pozrite si výtvarné umelecké diela našich žiakov, aby ste zistili aký talent sa v nich skrýva.

Dnešný dátum:
23.05.2019

veRsa (c)2005